T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

SKS Kalite Yönetimi

Güncelleme Tarihi: 21/05/2019

SHKS Kalite Yönetimi

KALİTE VE VERİMLİLİK BİRİM ÇALIŞANI GÖREV TANIMI

BİRİMİ: Tüm Hastane

GÖREV ADI: Kalite Ve Verimlilik Birimi

AMİR- ÜST AMİRLER : Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ( Kalite ve Verimlilik Birimi    Yönetim Direktörü),Başhekim            

GÖREV DEVRİ: Kalite ve Verimlilik Birim Çalışanı

GÖREV AMACI: Hastane de yürütülen hizmetlerin SKS son versiyon ve son revizyonu kapsamında yürütülmesini sağlamak,denetlemek,görülen aksaklıklara müdahale etmek   

YETKİLER: Hastane de yürütülen hizmetlerin SKS son versiyon ve son revizyonu kapsamında yürütülmesini sağlamak,denetlemek,görülen aksaklıklara müdahale etmek 

TEMEL İŞ VE  SORUMLULUKLAR:

Çalışanın;

 1. TÜR-GÖS verilerini toplamak, takibini yapmak, veri girişlerini yapmak ve kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek.
 2. Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takibini yapmak.
 3. 3.Güvenli raporlama sistemi form bildirimlerinin (GRS) yönetim, kontrol - takip ve sonuçlandırma işlemlerini yapmak.
 4. Risk yönetimine ilişkin süreçlerin takibini yapmak
 5. SKS (Sağlıkta Kalite Standartları) çerçevesinde dokümanları hazırlamak
 6. Başhekimin verdiği talimatlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürmek, sorumluluğu içerisindeki tüm işleri hastane menfaatleri doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde uygulamak
 7. Sorumluluğundaki tüm faaliyetlerin etik değerlere bağlı olarak yürütülmesini sağlamak
 8. Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları(anket uygulamaları,anket sonuçlarının değerlendirilmesi,anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları,hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması vb..)yönetmek.
 9. Yazılı düzenlemeleri kontrol etmek ve revizyonunu takip etmek
 10. SKS (Sağlıkta Kalite Standartları) çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak
 11. Kurum içinde oluşturulan Kalite Birim Sorumluları toplantı etkinliklerinin planlanmasını ve sürdürülmesini sağlamak
 12. Hasta ve Çalışan Güvenliğinin sağlanmasına Dair Yönetmeliğin gerekliliklerin yerine getirilmesi için ilgili komiteler ile işbirliği içinde çalışmak
 13. Öz Değerlendirme toplantılarında gündemi hazırlamak ve Kalite Yönetim Sisteminin son hali hakkında rapor sunmak
 14. Başhekimin verdiği talimatlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürmek, sorumluluğu içerisindeki tüm işleri hastane menfaatleri doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde uygulamak
 15. Sorumluluğundaki tüm faaliyetlerin etik değerlere bağlı olarak yürütülmesini sağlamak

Birimin;

 1. SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
 2. Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek.
 3. Öz değerlendirmeleri yönetmek.
 4. Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek.
 5. Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek.
 6. Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek.
 7. SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak.
 8. Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek.  
 9. SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak

PERFORMANS DEĞERLENDİRME GÖSTERGELERİ:

 1. SKS standartlarına göre ulusal değerlendirme sonucu hastanenin aldığı SKS puanı (Hedef % 98 - fiziki koşullardan kaynaklanan puan kaybı hariç)
 2. VYD Sorularına göre hastane ulusal değerlendirme sonucu hastanenin aldığı VYD             puanı (Hedef % 98 - fiziki koşullardan kaynaklanan puan kaybı hariç)
 3. Öz değerlendirme sonuçlarının (SKS ve VYD) ulusal değerlendirme sonuçları ile uyumlu olması. Ulusal değerlendirmede saptanan uygunsuzların öz değerlendirmede saptanmamış olması olumsuz değerlendirilir.
 4. Yıl içinde zamanında İl Sağlık Müdürlüğü Verimlilik ve Kalite Yönetim Birimine gönderilen sayısı. (Performans değerlendirme sonuçlarını ve hastane yönetimi tarafından alınan kararları içeren raporu -aybaşından itibaren geç on işgünü içerisinde- gönderilmesi)
 5. Hastanede gerçekleştirilen ve Sağlık Bakanlığı Performans ve Kalite Kongresi’ne gönderilen proje ve bildiri sayısı..

TEMEL İŞ VE  SORUMLULULAR:

Çalışanın;

 1. Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları(anket uygulamaları,anket sonuçlarının değerlendirilmesi,anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları,hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması vb..)yönetmek.
 2. Yazılı düzenlemeleri kontrol etmek ve revizyonunu takip etmek
 3. SKS (Sağlıkta Kalite Standartları) çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak
 4. Kurum içinde oluşturulan Kalite Birim Sorumluları toplantı etkinliklerinin planlanmasını ve sürdürülmesini sağlamak
 5. Hasta ve Çalışan Güvenliğinin sağlanmasına Dair Yönetmeliğin gerekliliklerin yerine getirilmesi için ilgili komiteler ile işbirliği içinde çalışmak
 6. Öz Değerlendirme toplantılarında gündemi hazırlamak ve Kalite Yönetim Sisteminin son hali hakkında rapor sunmak
 7. Başhekimin verdiği talimatlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürmek, sorumluluğu içerisindeki tüm işleri hastane menfaatleri doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde uygulamak
 8. Sorumluluğundaki tüm faaliyetlerin etik değerlere bağlı olarak yürütülmesini sağlamak

Birimin;

 1. SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
 2. Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek.
 3. Öz değerlendirmeleri yönetmek.
 4. Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek.
 5. Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek.
 6. Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek.
 7. SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak.
 8. Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek.  
 9. SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME GÖSTERGELERİ:

 1. SKS standartlarına göre ulusal değerlendirme sonucu hastanenin aldığı SKS puanı (Hedef % 98 - fiziki koşullardan kaynaklanan puan kaybı hariç)
 2. VYD Sorularına göre hastane ulusal değerlendirme sonucu hastanenin aldığı VYD             puanı (Hedef % 98 - fiziki koşullardan kaynaklanan puan kaybı hariç)
 3.   Öz değerlendirme sonuçlarının (SKS ve VYD) ulusal değerlendirme sonuçları ile uyumlu olması. Ulusal değerlendirmede saptanan uygunsuzların öz değerlendirmede saptanmamış olması olumsuz değerlendirilir.
 4. Yıl içinde zamanında İl Sağlık Müdürlüğü Verimlilik ve Kalite Yönetim Birimine gönderilen sayısı. (Performans değerlendirme sonuçlarını ve hastane yönetimi tarafından alınan kararları içeren raporu -aybaşından itibaren geç on işgünü içerisinde- gönderilmesi)
 5. Hastanede gerçekleştirilen ve Sağlık Bakanlığı Performans ve Kalite Kongresi’ne gönderilen proje ve bildiri sayısı.. • Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik için  tıklayınız.
 • Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi için Tıklayınız.
 1. SHKS Seti için tıklayınız

 2. Öz Değerlendirme Planı (2019 Yılı) için Tıklayınız

2019 Yılı Eğitim Planı Formu için Tıklayınız.

Verimlilik Toplantı Planı için Tıklayınız.

EKİPLER