T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Anne Dostu

Güncelleme Tarihi: 28/08/2019

                                                                    ANNE DOSTU HASTANE KRİTERLERİAnne dostu hastane felsefesi; doğum eyleminin normalleştirilmesini, ebelik hizmetlerinin geliştirilmesini; gebe olan ve doğum yapan kadınların güçlendirilmesini; doğum yapan kadınların süreçle ilgili otonomilerinin tanınmasını ve aydınlatılmış olarak doğum öncesi, sırası ve sonrasında verilecek kararlara tam katılımlarını destekler. Ayrıca zarar vermeme ilkesi doğrultusunda gebelik doğum ve doğum sonrası kanıta dayalı olmayan girişimlerin ve rutin müdahalelerin yapılmamasını; hizmet sunanların verdikleri bakımın kalitesi konusunda tam sorumluluk üstlenirken kadınların da alacakları sağlık hizmeti konusunda tam bilgilendirilmiş olarak seçim yapma yükümlülüğünü kabul etmelerini sağlamayı hedeflemekteyiz.

            “Gebe Okulumuz” ile Kaliteli bir Gebelik izlemi geçiren değerli Annelerimize, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı’nın yürütmekte olduğu Anne Dostu Hastane Programı dahilinde Kaliteli Doğum Hizmeti sunulmakta ve “Gebe Okulumuz “ ile “Bilinçli Anneler ve   Normal Doğum  ile Sağlıklı Nesillere” ulaşmayı planlamaktayız.

Anne Dostu Hastane Kriterlerimiz

1.     Güvenli ve kaliteli gebelik izlemi ve doğum hizmeti almak bütün anne adaylarının hakkıdır. 

Gebeliğiniz boyunca toplam dört gün “Gebe Okullarımızda” gebelik, doğum ve doğum sonrası sürecini güvenli bir şekilde karşılayabilirsiniz.

2.     Verilen hizmet, gebelik dönemi, doğum ve doğum sonrası bakım ve danışmanlık hizmetlerini de  kapsamaktadır.

 • Gebelere doğum öncesi bakım ve danışmanlık hizmeti verilmekte,

 • Gerekli bilgilendirmeler “Aydınlatılmış Onam Form” ları ile yapılmakta, bu formlar Gebelerimize okutulup imzalatılmaktadır. Gebe ve yakınlarının doğum şekilleri ve verilecek ilaçlarla, yapılacak tetkik ve müdahalelerin, gebe açısından muhtemel yarar ve zararları konusunda tam ve doğru olarak bilgilendirilmesi sağlanmakta ve  Gebelerimiz de  doğumlarının  planlanmasına katkıda bulunabilmektedir.

  3.  Hastanemizde poliklinik, eğitim, danışmanlık ve doğum hizmeti verilen ortamlar ulusal standartlara uygun hazırlanmıştır.

 • Doğum Hizmetlerimiz 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.

 • Hastanemizde güvenli kan transfüzyonunun sağlanması ve hastane enfeksiyonlarının önlenmesine yönelik gerekli tedbirleri alınmaktadır.

 • Düzenli yapılan iç denetimler ile  verdiğimiz hizmet ve bakımın kalitesi kontrol altında tutulmaktadır.

  4.  Gebelerimizin mahremiyet beklentileri itina ile karşılanmakta, hijyen ve konfor standartları yüksek tutulmaktadır.

 • Bu süreçte Gebenin kendini rahat ve konforlu hissetmesi sağlanması amacıyla yanına uygun bir refakatçi seçebilmesi yönünde “Gebe Okullarımızda” bilgilendirme yapılmaya başlanmış, seçilen refakatçilerin bilgilendirilmesi yapılarak doğum sürecinde gebelerimize duygusal destek sağlanması hedeflenmiştir.

 • Gebelerimiz Doğum Ünitemizde kendilerine ayrılan odada rahatça yürüyebilmekte ve  hareket edebilmektedir.

 • 5.  Kanıta dayalı olmayan müdahaleler tıbbi gereklilik durumları dışında rutin olarak uygulanmamaktadır

 • Gebelerimize  Anestezi Uzman Hekimleri ve Diyetisyenimiz kontrolünde “Doğum Diyeti” verilmekte, beslenme ve sıvı alımları kesilmemektedir.

  6.   Hizmet sunumu için gerekli olan insan kaynakları ve lojistik destek optimum düzeyde sağlanmaktadır.

 • Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası hizmetler donanımlı bir ekip tarafından verilmektedir.

 • 7.  Acil obstetrik durumlarda sevk kriterlerine uyulmaktadır.

 • Verilen Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası hizmetlerin yönetiminde devamlılık gözetilmektedir.

 • Tıbbi gereklilik varlığında hasta stabilize edildikten sonra sevk 112 Acil Yardım Ambulans sistemi ile gerçekleştirilmektedir.

  8.   Doğum hizmeti anne ve bebek odaklı olarak verilmektedir.

 • Annelerin doğan bebeklerini kucaklamaları ve dokunmaları sağlanmakta  ve devamı desteklenmektedir.

  Lohusalarımız normal doğum sonrası en az 24, sezaryen doğum sonrası en az 48 saat hastanede kalmakta ve  postpartum bakım almaktadırlar.

  9.   Çalışanlarımızın bilgi ve beceri kapasitesini güçlendirmeye yönelik hizmet içi eğitimler düzenli olarak yapılmaktadır.

 • Ayrıca Çalışanlarımız referans materyallere 24 saat erişebilmektedir.

 • 10.  Verilen hizmetlerle ilgili gerekli kayıtlar tutulmakta ve düzenli aralıklarla analizleri yapılarak hizmetlerin geliştirilmesinde kullanılmaktadır.

   

 • İstatistiksel verilerimiz internet ortamında yayınlanarak, tüm kurumların ve vatandaşların erişimine açık tutulmaktadır.

 • Anne Dostu için İletişim :  7131022 / 1187 - 1161 arayabilirsiniz.

 •  

 • anne dostu (1).jpg
 • anne dostu (10).jpg
 • anne dostu (12).jpg
 • anne dostu (2).jpg
 • anne dostu (3).jpg
 • anne dostu (4).jpg
 • anne dostu (5).jpg
 • anne dostu (6).jpg
 • anne dostu (7).jpg
 • anne dostu (8).jpg
 • anne dostu (9).jpg
 • gebe_okulu2.JPG